001
Saygıdeğer Akademisyenler,
Kıymetli Eğitim Çalışanları,

2015 yılı içinde uygulanacak performans değerlendirme sisteminde de değerli akademisyenlerimize önemli katkısı olacağına inandığımız, Fen Bilimleri ve Teknik Bilimler Bilimleri dergimizin ikinci sayısını sizlere takdim etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. İki yüz kırk bin üyesiyle, “Zalime yavuz; mazluma yunus olmayı” şiar edinen sendikamız eğitim çalışanlarının güçlü sesi olarak; çalışma ahlakının, hür düşüncenin ve bilim hayatının gelişmesine katkı sağlamayı büyük bir sorumluluk olarak görmektedir.

Sendikamız, eğitim çalışanları, öğretmenler, akademisyenler, idari personelimiz ve öğrencilerimizi bir bütün olarak gören anlayışı temsil etmektedir. Böylece geçmişte eğitim çalışanı olarak hizmet etmiş emeklilerimiz, hali hazırda bu hizmet kolunda çalışanlar ile geleceğin meslektaşları arasında bir bağ ve dayanışma tesis etmek mümkün olacaktır. Geçmişte KPSS skandalındaki tavrımız sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunun bir göstergesidir. Öğrencilerimizin haklarını aldığı, eğitim çalışanlarının huzur bulduğu ve bilimsel özgürlüğün önündeki bütün engellerin kaldırıldığı, demokratik bir üniversite idealimiz çerçevesinde, bu faaliyetleri sizlerin görüşleri ve desteğiyle sürdürmek arzusundayız.

Yüreği Türk Dünyası’na hizmet için çarpmış, bu uğurda pek çok akademik, iktisadi ve kültürel çalışmaların gerçekleşmesi noktasında öncülük etmiş, Türk Dünyası’nın birliğinin emin adımlarla ilerlemesinde eğitimi önemli bir basamak olarak görerek bu konuda okul, üniversite bölümleri ve kürsüleri açmış; Türk Dünyası’nın Aksakalı, Hocası ve Bilge Adamı Profesör Dr. Turan YAZGAN hocamızı bu vesileyle ölümünün ikinci yıldönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Türk Dünyası’nın başı sağ olsun.

Fen ve mühendislik alanında çıkan ikinci uluslararası hakemli yayınımızın ikinci sayısını sizlere takdim ederken, danışma ve hakem kurullarında yer almak nezaketini göstererek, bu çalışmaya en büyük manevi desteği ve bilimsel öncülüğü sağlayan kıymetli hocalarımıza, dergimize büyük bir teveccüh gösteren akademisyen, eğitim çalışanı yazarlarımız ile teşkilatlarımıza Türkiye Kamu-Sen ailesi ve Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi adına teşekkürü bir borç biliyoruz

 

Kurullar

TÜRKİYE EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMETLERİ KOLU

KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI (TÜRK EĞİTİM-SEN)

ADINA SAHİBİ / JOURNAL OWNER

Talip GEYLAN

 SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

 RESPONSIBLE EDITOR

Fuat YİĞİT

EDİTOR / EDITOR

Prof. Dr. Mehmet Ali KIRPIK

 Dr. Hakan KIR

EDİTÖR KURULU / EDITORIAL BOARD

Prof. Dr. Abduvap ZULPUYEV (Kırgızistan )

Dr. Tahsin ÖPÖZ, (John Moores Üniversitesi, İngiltere)

Dr. Hossam KISHAWY (Ontario Teknoloji Üniversitesi, Kanada)

Dr. Yasir JOYA (GIK Enstitüsü, Pakistan)

Dr. Shahin JALILI (Tebriz Üniversitesi, İran)

Dr. Sundar MARİMUTHU (Loughborough Üniversitesi, İngiltere)

Dr. Salman NİSAR (National University of Sciences and Technology, Pakistan)

Prof. Dr. Kulyash KAİMULDİNOVA (Kazak Ulusal Üniversitesi, Kazakistan)

Dr. Neriman HASAN (Ovidius Üniversitesi, Romanya)

YAYIN HAKEM KURULU


Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Yavuz ONGANER (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Yavuz ATAMAN‏  (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Yaşar ÖNEL (University of Iowa, USA)

Prof. Dr. Yakup KURUCU (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Yakup KASKA (Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Vezir KAHRAMAN (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Vaqif FERZELİYEV‏ (Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi)

Prof. Dr. Ünsal TEKİR (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ümit SALAN (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ümit DEMİR (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Uğur YÜCEL (Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Uğur ÇELİK (KTÜ)

Prof. Dr. Turan ÖZDEMİR (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Tuncay YİĞİT (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Tuncay TÜRKEŞ (Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Prof. Dr. Telhat ÖZDOĞAN (Amasya Üniversitesi)

Prof. Dr. Reşat ACAR (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Refige SOLTAN (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Ramazan SEVER (ODTÜ)

Prof. Dr. Ö. Köksal ERMAN (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Olcayto KESKİNKAN (Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa YÜKSEK (Kafkas Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa ALTINBAŞ (KTÜ)

Prof. Dr. Muhittin YILMAZ (Sinop Üniversitesi)


Prof. Dr. Hasan SECEN‏ (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Halis ÖLMEZ‏ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Güleray AĞAR (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Güler SOMER‏  (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Ecevit EYDURAN (Iğdır Üniversitesi)

Prof. Dr. Ayla TÜZÜN (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Atilla YILDIZ (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. ARİF DASTAN‏  (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Osman SOLAK‏ (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdullah MENZEK (Atatürk Üniversitesi)

Doç. Dr. Uğur ARABACI (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. İsmail ŞAHİN (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. İnan KAYA (Kafkas Üniversitesi)

Doç. Dr. İlhami GÖK (Kafkas Üniversitesi)

Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK (Iğdır Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet Metin KUMLUAY (Iğdır Üniversitesi)

Dr. Yaşar GÜLMEZ (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Dr. Mustafa Kemal ALTUNOĞLU (Kafkas Üniversitesi)

Dr. Hanifi ÇİNİCİ (Gazi Üniversitesi)

Dr. Güventürk UĞURLU (Kafkas Üniversitesi)

Dr. Giray Buğra AKBABA (Kafkas Üniversitesi)

Dr. Evren KOÇ (Kafkas Üniversitesi)

Dr. Duygu TANRIKULU (Kafkas Üniversitesi)

YAYIN DANIŞMA KURULU

 PUBLICATION BOARD OF OVERSEERS


Prof. Dr. Abdül Rezak Abu Taır (The British University İn Dubai Engineering Faculty)

Prof. Dr. Adilkhan Zhangaziyev (Taraz State Pedagogical University – Kazakistan)

Prof. Dr. Abdıkalıkov Akılbek Abdıkalıkovich (Kırgız Devlet İnşaat, Ulaşım ve Mimarlık Üniversitesi-Kırgızistan)

Prof. Dr. Adel ElKordi (Beirut Arab University)

Prof. Dr. Agron Bajraktarı (Kosava Ferizaj University)

Prof. Dr. Ali Dişli (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Fuat Boz (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Andres Seco (University Of Navarre, Urban And Agriculture)

Prof. Dr. Əlizadə Rasim İsmayıl oğlu (Azerbaycan Teknik Üniversitesi – Azerbaycan)

Prof. Dr. Əliyev Əli Binnət oğlu (Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi – Azerbaycan)

Prof. Dr. Əhmədov Hikmət İnşalla oğlu (Bakü Devlet Üniversitesi- Azerbaycan)

Prof. Dr. Germán F. De La Fuente ( Zaragoza University Engineering Faculty)

Prof. Dr. Gürkan Özden (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Hakan Hocaoğlu ( Gebze Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim Tükenmez (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Jamal Khatib (Beirut Arab University)

Prof. Dr. Jerzy Smardzewski (Pozman University)

Prof. Dr. John Kinuthia (University Of South Wales, Engineering Faculty)

Prof. Dr. Luis Alberto Angurel ( Zaragoza University Engineering Faculty)

Prof. Dr. Marat Zhurinov (National Academy of Science of the Kazakhstan)

Prof. Dr. Md Shahriar Hossain (University Of Wollongong Australia)

Prof. Dr. Musayev Nağı Alməmməd oğlu (Bakü Devlet Üniversitesi- Azerbaycan)

Prof. Dr. Münevver Sökmen (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Neamullah Khan (NCEAC University of Sindlt)

Prof. Dr. Najib Cheggour Florida State University)

Prof. Dr. Naoyuki Amemıya (Kyoto University Engineering Faculty)

Prof. Dr. Nihat Sinan IŞIK (Gazi Üniversitesi )

Prof. Dr. Tayirov Mitalip Tayirovich (Batken Devlet Üniversitesi – Kırgızistan)

Prof Dr. Ömer Faruk Bay (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Pascal Nzokou (Michagan State University)

Prof. Dr. Recep Birgül (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Prof. Dr. Saleh Sultansoy (Tobb Teknoloji Üniversitesi)

Prof. Dr. Selami Candan (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Zulkhayir Mansurov (Institute of Combustion Problems- Kazakistan)

Prof. Dr. Halim Boussabaine, Project Management

Prof. Dr. Kareem Tahboub Mechanical Engineering

Prof. Dr. Şıxəliyev Namiq Qürbət oğlu (Bakü Devlet Üniversitesi- Azerbaycan)

Doç. Dr. Zafer Üsündağ (Dumlupınar Üniversitesi)

Prof. Dr. Zulpuyev Abdivap Zupuyevich (Batken Devlet Üniversitesi – Kırgızistan)

Prof. Dr. Qocayev Niftalı Mehralı oğlu (Bakü MÜhendislik Üniversitesi- Azerbaycan)

Prof. Adel Elkordi (Beirut Arab University)

Doç. Dr. Giuseppe Loprencıpe ( Department of Civil Engineering, Construction and Environmental, Sapienza University of Rome)

Dr. Margaret Carter (Manchester University)

Dr. Mahsa Seyyedian Choobi (Techinical University Of Denmark)

Dr. Michael Lisyuk (Director for Development Georeconstruction Group of Companies)

Prof. Dr. Abdulkadir EKŞİ (Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdullah Cem Koç (Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdullah KOPUZ (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Ali Işıldar (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Cansız (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Çolak (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Demirbaş (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Fevzi Baba (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ (Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet YÜCEER (Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Zehir (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Gencer (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Koç (Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Yapar (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Alper Ünal (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Atakan Tuğkan YAKUT (Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Prof. Dr. Atıf Koca (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Atilla Bilgin (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Atilla DURSUN (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Ayhan Mergen (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ayhan Özçifçi (Aksaray Üniversitesi)

Prof. Dr. Aykut GÜL (Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Ayşe Daloğlu (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Ayşe Nil Güler (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Bahattin Yalçın (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Bilal Toklu (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Bilali ÇOMAKLI (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Bünyamin DÖNMEZ (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Celal Yarcı (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Cemal Köse (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Cemil Çetinkaya (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Cemil Yıldız (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Cüneyt Şen (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Çetin Cömert (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Çetin Elmas (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Devlet Toksoy (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. E.Dilara Koçak (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Emin Karapınar (Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Ercan Köse (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Erdal Kendüzler (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Prof. Dr. Erdem KOCADAĞISTAN (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Ergün YILDIZ (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Erkan Yüce (Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Ersin ARSLAN (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Esin İnan ESKİTAŞÇIOĞLU (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Prof. Dr. Faik Nüzhet Oktar (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Fatih KIZILOĞLU (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Fikret Yaşar (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Prof. Dr. Filiz Nuray ACAR (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Galip SEÇKİN (Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Gökhan Apaydın (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Gökhan Civelekoğlu (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Gülçin Çivi Bilir (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Gültekin Topuz (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Gürkan Özden (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Gürsel Çolakoğlu (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. H.Özkan Gülsoy (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Hacı Deveci (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Hakan Karslı (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Hale Bayram (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Hamza Korkmaz Alpoğuz (Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Hasan Alkan (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Hasan Basri Şentürk (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Hüseyin Ali Yalım (Afyon Kocatepe Üniversitesi)


Prof. Dr. Hasan Erdal (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Hasan Koç (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Prof. Dr. Hasan ÖZDEMİR (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Hasan Sofuoğlu (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Hayri Duman (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Hidayet BOSTAN (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Hüsamettin Balkıs (İstanbul Üniversitesi )

Prof. Dr. İbrahim UZUN (Kırıkkale Üniversitesi)

Prof. Dr. İlker Özyiğit (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. İrfan Kızılcıklı (İstanbul Üniversitesi )

Prof. Dr. İskender Askeroğlu (Giresun Üniversitesi)

Prof. Dr. İsmail Değirmencioğlu (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. İsmail Toröz (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. İsmail Usta (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. İzzet Öztürk (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Kadir Alp (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Kadir Güler (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Kadri Cemil Akyüz (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Kemal Aydın SELÇUK (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Kemal Erşan (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Kemalettin KARA (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Kenan YAKUT (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Kenan Yazıcı (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Kurtuluş Boran (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Kürşat Özkan (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Levent Trabzon (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Lütfü DEMİR (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. M. Akif Bakır (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Mahmut ÇETİN (Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Makbule Koçak (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Akalın (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Akbaş (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Ali Aksan (İnönü Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Kılıç (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Mesut BAŞIBÜYÜK (Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin Dağdeviren (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin Davraz (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Miraç Ocak (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Muammer Ünal (İstanbul Üniversitesi )

Prof. Dr. Muhammed YILDIRIM (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Murat ÇELİK (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Murat Ekici (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Murat KOCA (Adıyaman Üniversitesi)

Prof. Dr. Musa Atar (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Altınok (Gazi Üniveritesi)

Prof. Dr. Mustafa Boz (Karabük Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa İlbaş (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Kandemir (Amasya Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Taşkın (Mersin Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Turan (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Yanalak (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. N.Füsun Serteller (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Nagihan Gülsoy Kocakaplan (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Neslihan Demirbaş (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Nihat AKBULUT(Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Nihat S. Işık (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Nihat Tuğluoğlu (Giresun Üniversitesi)

Prof. Dr. Nilgün Lütfiye Sayıl (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Nilhan Kayaman Apohan (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Nizamettin Kahraman(Karabük Üniversitesi)

Prof. Dr. Olcay Bekircan (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Olcayto KESKİNKAN (Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Orhan Güney (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Orhan Karabulut (Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Orhan Sevgi (İstanbul Üniversitesi )

Prof. Dr. Orhan Şen (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman Atilla Arıkan (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Ö. Faruk Bay (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Ömer Dalman (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Özen KILIÇ (Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Özgür Delice (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Rafet ALTINTAŞ (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan (Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Ramazan Kaçar (Karabük Üniversitesi)

Prof. Dr. Recep Birgül (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Prof. Dr. Recep ÇALIN (Kırıkkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Reşat ACAR (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Reyhan Kara Gülbay (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Sadık DİNÇER (Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Sadullah SAKALLIOĞLU (Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Saleh Sultansoy (Tobb Teknoloji Üniversitesi)

Prof. Dr. Salim ASLANLAR (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Sebahattin Nas (Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Selim Acar (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Semra Kayaardı (Celal Bayar Üniversitesi)

Prof. Dr. Semra Kılıç (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Serdar Salman (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Sevhan Müge Yükselooğlu (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Sevim Karataş (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Sezgin Çelik (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Sultan Yamak (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Süleyman Gündüz (Karabük Üniversitesi)

Prof. Dr. Süleyman Övez (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Şemsettin Kılıçarslan (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Şenol Ataoğlu (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Tamet UĞUR (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Taner TEKİN (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Telhat Özdoğan (Amasya Üniversitesi)

Prof. Dr. Temel Kayıkçıoğlu (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Temel Sarıyıldız (Kastamonu Üniversitesi)

Prof. Dr. Tuncay TÜRKEŞ (Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Prof. Dr. Tuncay Yiğit (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Turan Özdemir (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Uğur Yücel (Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Ümit DEMİR (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Ümit Salan (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ünsal Tekir (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Vezir Kahraman (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Yakup Kaska (Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Yakup KURUCU (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Yalçın Bozkurt (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Yaşar Birbir (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Yusuf Ayvaz (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Yusuf Bayrak (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Yusuf Yılmaz (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Prof. Dr. Zeki Aytaç (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Zeliha Selamoğlu (Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Prof. Dr. Zikri Altun (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ziya Engin Erkmen (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ziya Merdan (Gazi Üniversitesi)

ALAN EDİTÖRLERİ

Biyoloji / Biology

Prof. Dr. Ten Feizi (Imperial College of science, technology and medicine, Glycoscience Laboratory) UK

Prof. Dr. David. W. Stanley (USDA/Agricultural Research Service)

Prof. Dr. Serap Aksoy (Yale University, School of Medicine, Dept of Epidomiology and Public Health) USA

Doç. Dr. Çağan Hakkı ŞEKERCİOĞLU Utah Üniversitesi Biyoloji Bölümü Utah-ABD

Doç. Dr. Yusuf ZEYNALOV Bakü Devlet Üniversite Bakü- Azerbaycan

Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL (Bülent Ecevit Üniversitesi)

Prof. Dr. Kamil KOÇ (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)

Doç. Dr. Ferruh AŞÇI Afyon Kocatepe Üniversitesi

Prof. Dr. Yüksel KELEŞ (Mersin Üniversitesi)

Prof. Dr. Ayla TÜZÜN (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Güleray AĞAR (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Atilla YILDIZ (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ö. Köksal ERMAN (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Ecevit EYDURAN (Iğdır Üniversitesi)

Prof. Dr. Muhittin YILMAZ (Sinop Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet Metin KUMLUAY (Iğdır Üniversitesi)

Doç. Dr. Melih ENGİN (Uludağ Üniversitesi)

Dr. Mustafa Kemal ALTUNOĞLU (Kafkas Üniversitesi)te

Dr. Duygu TANRIKULU (Kafkas Üniversitesi)

Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK (Iğdır Üniversitesi)

Dr. Yaşar GÜLMEZ (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Fizik / Physic

Prof. Dr. Yaşar ÖNEL (University of Iowa, USA)

Prof. Dr. Ramazan SEVER (ODTÜ)

Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Uğur ÇELİK (KTÜ)

Prof. Dr. Mustafa ALTINBAŞ (KTÜ)

Dr. Güventürk UĞURLU (Kafkas Üniversitesi)

Dr. Abdullah AKKAYA (Ahi Evran Üniversitesi)

Jeoloji / Geology

Doç. Dr. Erdal KOŞUN (Akdeniz Üniversitesi) 

Matematik / Maths

Prof. Dr. Erhan DENİZ (Kafkas Üniversitesi)

Prof. Dr. Halit ORHAN (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Necmi CENGİZ (Atatürk Üniversitesi)

Doç. Dr. Murat ÇAĞLAR (Kafkas Üniversitesi)

Kimya / Chemical

Doç. Dr. Özcan YALÇINKAYA (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Gül‏ (İstanbul Üniversitesi)

Dr. Murat ÇANLI (Ahi Evran Üniversitesi)

Mühendislik/ Engineering

Prof. Dr. Seyhan FIRAT (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Ufuk KARADAVUT (Ahi Evran Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa SÜRMEN (Adnan Menderes Üniversitesi)

Dr. İsmail DEMİR (Ahi Evran Üniversitesi)

Dr. Erdin VURAL (Adnan Menderes Üniversitesi)